Кафедра психології

Кафедра психології

Науковий семінар «Актуальні проблеми підготовки особистості до професійного самовизначення і самореалізації в галузі психології»

23 листопада в університеті відбулося засідання круглого столу на тему «Актуальні проблеми підготовки особистості до професійного самовизначення і самореалізації в галузі психології».

Ініціаторами й організаторами заходу виступили: завідувач кафедри психології у виробничій сфері Надія Буняк й в.о. завідувача кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти ТОКІППО Віктор Кавецький.

Участь у засіданні круглого столу взяли заступники декана факультету економіки та менеджменту, науково-педагогічні працівники кафедр психології у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя й педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

З вітальним словом до присутніх звернулися директор ТОКІППО Олександр Петровський, заступник директора ТОКІППО з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Ігор Вітенко, проректор з наукової роботи Роман Рогатинський.

Учасники заходу презентували можливості співпраці в освітній та науково-педагогічній діяльності, запропонували напрями спільної роботи, зокрема було обговорено значення професійної підготовки фахівця-психолога для студента ВНЗ та можливості практичного насичення навчального процесу, окреслено напрями його подальшого професійного розвитку.

Науковці означили, що першочерговою проблемою професійно-особистісної підготовки психолога є професійна ідентифікація.

Цікава дискусія розгорнулася під час обговорення мотивів вступу на спеціальність «Психологія». Під час обговорення проблеми акцентовано увагу на тому, що майбутній випускник, щоб відповідати вимогам сучасності, повинен оволодіти прийомами і досвідом роботи у конкретних техніках.

Зустріч завершилася домовленістю про співробітництво між ТОКІППО і ТНТУ ім. І. Пулюя з метою забезпечення ефективності психолого-педагогічного супроводу навчального процесу у ВНЗ.