Навчальні дисциплін кафедри

          При кафедрі психології у виробничій сфері діє Центр практичної психології, діяльність якого поширюється на студентів, викладачів та громадян міста і області.

На кафедрі проводиться наукове дослідження таких тем: «Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в залежності від індивідуальних особливостей студентів у вищих навчальних закладах технічного профілю» (керівник: професор Буняк Н.А.) та «Каузалістика суспільних конфліктів в Україні» (керівник: доцент Періг І.М.).

          Кафедра співпрацює з провідними навчальними і науковими закладами України: Національним університетом «Львівська політехніка», Національним технічним університетом України «КПІ» та Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ).

          Кафедра забезпечена відповідним психологічним інструментарієм, кабінетом психологічного розвантаження та сучасними навчальними аудиторіями.

          Випускники нашого вузу мають можливість працювати в різноманітних галузях: освітні установи (школи, дитячі садки, ВНЗ); соціальні організації (дитячі центри творчості й дозвілля, дитячі будинки, притулки); установи з підбору й відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації); медичні установи (лікарні, поліклініки, наркологічні та реабілітаційні центри); підприємства, фірми; правоохоронні органи (суди, дитячі приймальні розподільники, колонії, прокуратура, управління внутрішніх справ); телефони довіри; МНС, служби порятунку, митниці, військові організації; психотерапевтичні, психологічні консультативні служби тощо.

Перелік дисциплін, які вивчаються на кафедрі:

 • «Анатомія і біологія людини»
 • «Арт-терапія»
 • «Вікова та педагогічна психологія»
 • «Вступ до спеціальності»
 • «Гендерна психологія»
 • «Диференційна психологія»
 • «Економічна психологія»
 • «Експериментальна психологія»
 • «Загальна психологія»
 • «Інженерна психологія»
 • «Історія психології»
 • «Клінічна психологія»
 • «Конфліктологія»
 • «Основи демографії»
 • «Основи наукових досліджень»
 • «Основи психологічної корекції»
 • «Основи психотерапії»
 • «Основи сугестопедії»
 • «Патопсихологія»
 • «Політична психологія»
 • «Практикум з загальної психології»
 • «Профорієнтаційна робота психолога»
 • «Психогенетика»
 • «Психодіагностика»
 • «Психологічна експертиза»
 • «Психологічна служба»
 • «Психологічне консультування»
 • «Психологія безпеки»
 • «Психологія життєвих криз»
 • «Психологія конкурентоздатності та лідерства»
 • «Психологія релігії»
 • «Психологія сім'ї»
 • «Психологія спілкування»
 • «Психологія творчості та обдарованості»
 • «Психологія управління»
 • «Психофізіологія»
 • «Реклама і паблік рілейшнз»
 • «Релігієзнавство»
 • «Соціальна психологія»
 • «Соціологія»
 • «Термінова психологічна допомога»
 • «Юридична психологія»

 

Анотації для вибіркових дисциплін

ступеня "бакалавр"

Вибіркова дисципліна 1

"РЕЛІГІЄЗНАВСТВО"

"ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ СВІТУ"

"ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ"

 

Вибіркова дисципліна 2

"ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ"

"НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ"

"ФІЗІОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

 

Вибіркова дисципліна 3

"ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ"

"ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ"

"ЕТНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ В ПРОЦЕСАХ НАЦІОТВОРЕННЯ"

ступеня "магістр"

Вибіркова дисципліна 1

"ІНОЗЕМНА МОВА ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ"

"ІНОЗЕМНА МОВА ДІЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ"

"ІНОЗЕМНА ДІЛОВА МОВА"

 

Вибіркова дисципліна 2

"РЕКЛАМА ТА ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ"

"МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ"

"РЕКЛАМА ТА ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСКІСТЮ"

 

Вибіркова дисципліна 3

"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ"

"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ"

"МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"