Новини 2017

Cемінар-діалог: «Викладач-студент: виклики сучасності»

          5 квітня у читальному залі науково-технічної бібліотеки університету відбувся семінар-діалог на тему: «Викладач-студент: виклики сучасності». Ініціатором проведення семінару виступила декан факультету економіки та менеджменту Ціх Галина Володимирівна. Модерували захід викладачі кафедри психології у виробничій сфері: к.психол.н., доцент Періг Ірина Мирославівна, к.психол.н., доцент Вишньовський Василь Володимирович та к.психол.н., доцент Моначин Інна Леонідівна.
          Учасники семінару обговорили проблеми взаємодії викладача і студента в педагогічному процесі, виявили умови оптимізації цих взаємин, їх сутність і зміст, а також визначили можливі ризики опосередкованого чи безпосереднього впливу суб’єктів комунікацій на систему вищої школи та форм навчання, ознайомились з викликами сучасної вищої освіти.
          Під час семінару застосовувалася індивідуальна та командна робота. Команди активно працювали над створення портрету сучасного студента та викладача. Робота відбувалася в творчій атмосфері та енергійній взаємодії. Варто відзначити цікаві презентації команд Скоренького Юрія Любомировича та Сороківської Олени Анатоліївни.
          Викладачі сензитивно здійснювали самоаналіз особистісних і професійних якостей та знаходження ресурсів для власного розвитку.
          Даний семінар став важливою платформою для обміну досвідом та обговорення актуальних проблем і перспектив у системі взаємодії викладача і студента, як чинника особистісно-професійного зростання майбутнього фахівця. Також учасники семінару зазначили, що мають намір працювати в цьому напрямку і під час наступних зустрічей.