Наукова робота

На кафедрі проводилось наукове дослідження таких тем: «Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу в залежності від індивідуальних особливостей студентів у вищих навчальних закладах технічного профілю» (керівник: професор Буняк Н.А., 2005) та «Каузалістика суспільних конфліктів в Україні» (керівник: доцент Періг І.М. 2007-2009).

У період з 2009 по 2011 рр. за дорученням Ректорату ТНТУ імені І. Пулюя професорсько-викладацький склад кафедри «Психології у виробничій сфері під керівництвом завідувача кафедри д.психол.н., професора Н.А. Буняк проводив науково-дослідну роботу на теми: «Викладач очима студента», та «Адаптація студентів І та ІІ курсів ТНТУ імені І. Пулюя до навчального закладу».

Викладачами кафедри були розроблені відповідні анкети та оброблені дані, що отримані в результаті анкетування. Результати роботи неодноразово доповідалися завідувачем кафедри д. психол. н., професором Буняк Н.А. на науково-методичних радах, на Вчених радах ТНТУ імені І. Пулюя та лягли в основу рейтингового оцінювання роботи професорсько-викладацького складу.

На основі цих тем формуються теми випускних, дипломних та магістерських робіт і дисертацій.