Аспірантура

Відповідно до Листа департаменту кадрової роботи Міністерства освіти і науки України за № 5/2-80 від 23.04.01 відкрито разову аспірантуру із спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Розроблена програма вступних іспитів та кандидатського мінімуму по даній спеціальності.

В аспірантурі навчався 1 аспірант денної форми навчання та 2 пошукачі:

Аспірант денної форми навчання:

кафедри "Психології у виробничій сфері" Довгань Олени Анатоліївни.

Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості формування агресивної поведінки особистості". Рішенням кафедри тема дисертації затверджена (Протокол наукового засідання від 18 грудня 2001 р.).

За рекомендацією науково-технічної ради університету (Протокол №1 від 25.02.02) тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Пошукачі:

а) пошукувач  кафедри "Психології у виробничій сфері Матвійчук  Іван  Григоровича . Тема дисертаційного дослідження: "Психологічні особливості мотивації  навчальної  та  професійної  діяльності  студентів  (на  прикладі  вузів технічного  профілю)". Рішенням кафедри тема дисертації затверджена (Протокол наукового засідання  № 7 від 4  лютого  2003 р.),та  наказом №4  від  19.03. 2003р.  про  прикріплення  здобувачів  до  аспірантури. 

  1. пошукувач  кафедри "Психології у виробничій сфері Періг Ірини Мирославівни. Тема дисертаційного дослідження: “Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного навчального закладу”.