Історія кафедри

          Наша кафедра функціонує з 2000 року. Завданнями кафедри є: освітня та виховна діяльність молодого покоління; пропаганда психологічних знань про визначальну роль людського фактора в науково-технічному прогресі, а саме: в промисловості, транспортній галузі, енергетиці, інженерії, управлінні; здійснення практичної роботи за напрямами: психодіагностика, психокорекція, психотерапія, психологічна реабілітація тощо. А також проведення наукових досліджень теоретико-прикладного змісту.

          Кафедру психології у виробничій сфері очолює доктор психологічних наук, професор Буняк Надія Андрониківна. Навчально-методичний та виховний процеси здійснює висококваліфікований викладацький персонал: д. психол. н., професор Буняк Н.А.; д. мед. н., професор Кузів О.Є.; д. психол. н., професор Ложкін Г.В.; д. і. н., професор Стоцький Я.В.; к. психол. н., доцент Вишньовський В.В.; к. пед. н., доцент Кравець Н.Б.; к. психол. н., доцент Моначин І.Л.; к. психол. н., доцент Періг І.М.; к. психол. н., ст. викладач Гірняк Г.С.; ст. викладач Сівчук П.І.; ст. лаборант Мисак М.М.; лаборант Говда Т.О.

          З 2001 р. відкрито аспірантуру зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». В науковому аспекті викладачі кафедри працюють в різносторонніх галузях науки про що свідчать теми захищених ними дисертацій: Буняк Н.А. «Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за умов їх перебування в дошкільному закладі», Стоцький Я.В. «Конфесійні трансформації у західних областях України (Галицький регіон) в контексті державно-релігійної політики у 1944-1964 рр.», Вишньовський В.В. «Формування особистісної готовності в майбутніх практичних психологів до діагностико-корекційної роботи з підлітками», Моначин І.Л. «Психологічні особливості переживань педагогічними працівниками ситуації втрати роботи» Періг І.М. «Психологічні умови розвитку творчої обдарованості студентів вищого технічного закладу», Полянський Ф.І. «Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941-1944)», Семенів Н.М. «Розвиток української етнопсихології в західній діаспорі ХХ століття».

          За час діяльності кафедри викладачами видрукована велика кількість наукової продукції: 3 монографії, із них 1 в Польщі, 3 посібники, 2 підручники, майже 200 наукових статей, 70 навчально-методичних комплексів. 1 збірку поезій із історичним нарисом.

          Із 2004 р. на кафедрі відкрито спеціальність «Психологія» для підготовки фахівців із спеціалізацією «Інженерна психологія». Студенти спеціальності «Психологія» є переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад із психології (у 2003, 2004, 2004, 2007, 2009 рр.). У 2008 р. І.М. Періг, І.Л. Моначин заснували наукове товариство студентів-психологів «Психологи – інженери людських душ».